Regulamin

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

 1. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 11.00 następnego dnia.
 3. Za przedłużenie przez gościa pobytu w godz. 11.00 ? 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 ? za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić do godz. 10.00. Przedłużeń dokonuje się w miarę istniejących możliwości.
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu w zarezerwowanym przez Państwa terminie z przyczyn niezależnych od nas, zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku nie wpłacenia zaliczki w ustalonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.
 5. W przypadku nie wykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 6. Obiekt zobowiązany jest:
  – zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz tajemnicy informacji o przebywających w nim gościach,
  – bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie.
 7. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest w ogrodzie oraz na balkonach.
 8. Prosimy o zamykanie drzwi wejściowych na klucz. W razie zgubienia klucza o fakcie tym prosimy niezwłocznie powiadomić recepcję. Opłata za zgubienie klucza 20 zł.
 9. W obiekcie należy zachować ciszę od godziny 22.00 do godziny 6.00
 10. Osoby odwiedzające, niezameldowane w naszym obiekcie, mogą w nim przebywać wyłącznie za zgodą gospodarzy, nie dłużej jednak niż do godziny 22.00
 11. Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 12. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego (np. świeczki). Żelazko i deskę do prasowania można wypożyczyć w recepcji.
 14. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować w kuchni.
 15. Gość naszego obiektu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.
 17. Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie państwo zadowoleni z pobytu w naszym obiekcie.Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszego obiektu!

Napisz do nas